News

precast concrete

Dwa nowe tory do produkcji sprężonych
dźwigarów betonowych w Rumunii

Bianchi Casseforme umacnia swoją pozycję w Rumunii
poprzez montaż dwóch uniwersalnych linii do produkcji
sprężonych dźwigarów betonowych typu TLR, I i T. Download the article.

Prześlij dalej

Przeczytaj również ...

Dwa nowe samonośne tory naciągowe do produkcji sprężonych belek w Polsce

Firma Nowostal Sp. z o.o. została założona przez rodzinę Wiśników w 2008 r. w Nowym Mieście nad Pilicą. Firma specjalizuje się w produkcji elementów…

Nowy zakład prefabrykacji betonu w Rumunii

Bianchi Casseforme s.r.l, dostarczyła za pośrednictwem swojego przedstawiciela Gabor Concrete kolejne urządzenia do produkcji prefabrykatów, jeszcze bardziej wzmacniając swoją obecność w Rumunii. Download the…