News

precast concrete

Dwa nowe tory do produkcji sprężonych
dźwigarów betonowych w Rumunii

Bianchi Casseforme umacnia swoją pozycję w Rumunii
poprzez montaż dwóch uniwersalnych linii do produkcji
sprężonych dźwigarów betonowych typu TLR, I i T. Download the article.

Prześlij dalej

Przeczytaj również ...

Nowy zakład prefabrykacji betonu w Polsce

Bianchi Casseforme s.r.l. we współpracy z międzynarodową firmą projektową i konsultingową Structurama dostarcza cały sprzęt do budowy nowego zakładu prefabrykacji betonu. Download the article….

Nowy zakład prefabrykacji betonu
w Macedonii

Fabrikakarpos jest wiodącą firmą budowlaną w Macedonii wykorzystującą technologię prefabrykacji betonu. Całe wyposażenie do nowego zakładu prefabrykacji betonu tej firmy dostarczyła Bianchi Casseforme s.r.l….